ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തലമുടി നര മാറി കറക്കും..!! ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം…

മുഖ സൗന്ദര്യം പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുടിയുടെ സൗന്ദര്യം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുഖ സൗന്ദര്യം വേണമെന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഓട്ടുമിക്കവരും. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മുടി പൊട്ടി പോവുക മുടി ഉള്ളു കുറയുക കഷണ്ടി കയറുക എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ. കാണാറുണ്ട്. സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാർ ആയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ്. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇനി മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. മുടി കൊഴിച്ചിൽ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അകാലനര. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള നല്ല ഒരു ടിപ്പാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ പ്രായമായവരിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് നോക്കാം. പിന്നീട് പ്രധാനമായി ആവശ്യമുള്ളത് നെല്ലിക്ക പൊടിയാണ്.

ഇത് ഷോപ്പിലെല്ലാം എപ്പോഴും ലഭ്യമായ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കാനില്ല എങ്കിൽ ഇത് ഉണക്കിയെടുത്തു ചേർത്തുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ എന്ന രീതിയിൽ ചേർത്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെറുനാരങ്ങ ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തലമുടിയിൽ നര മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Vijaya Media