ഇനി ആമവാതവും സന്ധി വേദനയും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം…| Aamavatham sandhi vedana

നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ജോയിന്റുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യുണ് ഡിസ് ഓർഡറെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. റുമാത്രോയിഡ് അർത്റൈറ്റിസ് അതുപോലെതന്നെ ആമവാദം. മടക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദന ആസ്വസ്ഥത തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത്തരക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. ചില പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ മാറാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് എങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്. കൈ വിരലുകൾ മടങ്ങി തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരക്കാരിൽ കണ്ടു വരാറുണ്ട്. ഇന്ന് ജോയിന്റുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യുണ് ഡിസ് ഓർഡറെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് റുമത്രോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം. സാധാരണ രീതിയിൽ ജോയിന്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അധികഠിനമായ വേദന. ഇതുകൂടാതെ ചെറിയ ജോയിന്റുകളിൽ ആയിരിക്കും.

പലപ്പോഴും കാൽമുട്ടിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ തന്നെ മോണിംഗ് സ്റ്റിഫിനെസ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധികൾക്ക് മടക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദന. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും രക്തം പരിശോധിക്കാൻ വഴി ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള റുമാത്രോയിഡ് അർത്റൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഡിഗ്നോസിസിൽ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിസിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനുള്ള മൂല കാരണം. ഇതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആമവാതം എന്നാണ്. ആമ എന്ന് പറയാ ദഹനപ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി വരുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെഅനന്തരഫലമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Healthy Dr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *