വായ്പുണ്ണ് ഗ്യാസ് കുടൽപുണ്ണ് ഇനി ഉണ്ടാകില്ല..!! ഇനി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ മാറ്റാം…

വായ് പുണ്ണ് കുടൽപ്പുണ്ണ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പലരുടെയും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വായിലും വയറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണിത്. വളരെ കുറവ് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത്. വയറ്റിൽ പുണ്ണ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വയറിൽ എരിച്ചിൽ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ആസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

ഇത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇതിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ കുറച്ചു അയമോദകമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്.

ഇത് നന്നായി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത ശേഷം എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിൽ പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : NiSha Home Tips.