നെഞ്ചിൽ കാണുന്ന ഗ്യാസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി വളരെ വേഗം മാറ്റാം..!! കരിഞ്ജീരകം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി…

ശരീരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും ഇനി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചില രോഗികൾ വന്നാൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് ഗ്യാസ് തലയിൽ കയറുകയാണ്. തല കറക്കം വരുന്നു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു കാരണമാണ് കാണാൻ കഴിയുക. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിന് അകത്ത് കാണുന്ന ആസിഡ് കുറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞവരെ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ഇത്തരത്തിൽ ഹൈപ്പോ അസിഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ഗ്യാസ് ട്രെബിൾ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാത്ത ആരാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ദൈനം ദിന പ്രവർത്തനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുവരെ നമ്മൾ വളരെയധികം ആസ്വസ്ഥർ ആയിരിക്കും. ചില രോഗികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്യാസ് തലയിൽ കയറുന്നു.

തലകറക്കം വരുന്നു അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. മറ്റു ചിലർക്ക് ഹൃദയത്തിലാണ് ഗ്യാസ് കയറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ മരുന്നു കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് കൂടുതലായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു കാരണമാണോ ഉള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ഒരു കാരണമല്ല പല കാരണങ്ങളാണ്.

ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഹൈപ്പോ അസിഡിറ്റി ആണ്. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പറയുന്നത് ആസിഡ് കൂടി അസിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ്. എന്നാൽ പല ലക്ഷണങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ശരീരത്തിനകത്ത് കാണുന്ന ആസിഡ് അളവു കുറയുന്നത് മൂലം ആണ് കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുന്നത്. ആസിഡ് നിർമിക്കുന്ന സെല്ലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ളമേഷൻ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇത് പലർക്കും പലതര ആസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Convo Health