ഈ സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ കഴിച്ചാൽ യൂറിക് ആസിഡ് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്താക്കാം…

എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിലെ യൂറിക്കാസിഡ് വില്ലനായി മാറുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്‌നിയിൽ യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺ പോലും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഇനി കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. യൂറിക്കാസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള നന്മകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം പേടിയും ഭയവും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്.

യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. ഇത് ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ എന്തെല്ലാം ആണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള നന്മകൾ എന്തെല്ലാം ആണ്. ഇത് ഒരു വില്ലനായി മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.


ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചും ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപാദനം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ലാ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന. ഒരു അളവിൽ വരെ നല്ല ഒരു ഘടകമാണ് ഇത്. മനുഷ്യനെ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണിത്. ഇതിൽ വെച്ച് എല്ലാത്തിനെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഎൻഎ 99% സാമ്യം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സാമ്യം ഉള്ള ഒന്നാണ്. എങ്കിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.

അത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇമ്യുണ് സിസ്റ്റം നന്നായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള കാര്യമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കിൽ. ഇത് തടയണത് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രവർത്തിയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ചെയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Healthy Dr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *