എത്ര കരുവാളിച്ച മുഖവുമിനി മാറ്റാം..!! പാൽപോലെ വെട്ടി തിളങ്ങും…| Toothpaste For Instant Skin Whitening

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുഖത്തുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് നമുക്ക് മുഖ അതുപോലെതന്നെ കൈകാലുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ നല്ല തിളക്കം വെപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗ്ലാസ് പോലെ തിളങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

പ്രത്യേകതരം ആകർഷണം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതായത് മുഖത്തെ കരുവാളിപ്പുകളെല്ലാ മാറ്റിയെടുക്കാനും മുഖം നല്ല തെളിച്ചം വരാനും വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതായത് മുഖത്തേ കരിവാളിപ്പുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇവിടെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് പേസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ളത് വാസിലിനാണ്. രണ്ടും ഒരേ അളവിലാണ് ആവശ്യം ഉള്ളത്.

പേസ്റ്റ് ചർമ്മത്തിൽ പൊള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് തേച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല തണുപ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാസിലിൻ എപ്പോഴും മൊയ്സ്ച്ചാരൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി മിസ്സ് ചെയ്ത ശേഷം എവിടെയാണ് മുഖത്താണോ കൈകളിലാണോ കാലുകളിലാണോ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഒരു മാറ്റം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് മുഖത്തും എവിടെയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ഏഴു ദിവസം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു മാറ്റം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണിത്. എന്നെ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ടിപ്പുകൾ സമയങ്ങളിലും അറിയാതെ പോകാറുണ്ട്. ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ രീതിയിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ അറിയുവാനി വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Kairali Health