ഇനി രാത്രി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാം..!! സ്റ്റാമിന ഇരട്ടിയാകും… ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിച്ചാൽ…

ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ഒട്ടു മിക്ക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളും കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടറെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ.

അതുപോലെതന്നെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല ചെമ്പരത്തി പൂവ് ആണ് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത്. രാവിലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് കാഴ്ചകഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ആണ് ശരീരത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. എന്ത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു പൂവ് എന്ന രീതിയിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതു കൂടാതെ സ്ത്രീകളിൽ പിരിയഡ്സ് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി എല്ലാം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ഇതൾ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

https://youtu.be/oswYReOfkaM

ഇത് കൂടാതെ മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റി എടുക്കാൻ ഇതു വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം വീതം ദിവസവും എന്ന രീതിയിൽ കഴിച്ചാൽ മതി നല്ല മാറ്റം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഇതിന്റെ പൊടിയായും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ മിസ്സ് ചെയ്തു കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ടീ പൗഡർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

എല്ലാം തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ വാഴപ്പുണ്ണ് മാറാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഈ പൂവ് നന്നായി അരച്ച് പാലിൽ മിസ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതികൾ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന കെട്ട കൊഴുപ്പ് എല്ലാം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ തലമുടി വളരാനും നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയുവാനി വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Malayali Friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *