കരിമ്പൻ കറ ഇനി വളരെ വേഗം കളയാം..!! തുരുമ്പിന്റെ കറയും പോകും… ഇനി ഉരച്ചു കഷ്ടപ്പെടേണ്ട..!!

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കറ കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. തുണികളിൽ കരിമ്പിൻ പിടിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കരിമ്പൻ പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വേഗം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. തുണികളിൽ നിന്ന് കരിമ്പൻ കറ അതുപോലെ തന്നെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്ക് കറകൾ തുരുമ്പ് കറ എന്നിവ എങ്ങനെ വളരെ വേഗം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്ര കറപിടിച്ച ഷർട്ട് ആണെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി എന്തെല്ലാം ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. കരിമ്പൻമാരുടെ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ബനിയനിൽ നല്ല രീതിയിൽ കരിമ്പൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് വെളുത്ത ബനിയൻ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 

ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക. ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വെള്ളം എത്രയാണോ ചേർക്കുന്നത് ആ അളവിൽ തന്നെ വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എത്ര തുണിയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളവും വിനാഗിരി ചേർത്തു കൊടുക്കാം. എത്രത്തോളം കരിമ്പൻ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ചെറിയ തുണി ആണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും മുക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് കരിമ്പിൻ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം പുരട്ടി കൊടുത്താലും മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Ansi’s Vlog