മൂത്രതടസ്സം, മൂത്ര പഴുപ്പ്, മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഇവ മാറ്റുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ശരീരത്തിൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു പെടാറുണ്ട്. പല അസുഖങ്ങൾക്കും വേണ്ട മരുന്നുകളും ഉണ്ട്. പല അസുഖങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ മൂലം തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള അസുഖമാണ് താഴെ പറയുന്നത്. മൂത്രത്തിൽ കല്ല്,മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ്, മൂത്രത്തിൽ കടച്ചിൽ, മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദന അങ്ങനെ മൂത്രനാളിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ മരുന്നുകളും ഉണ്ട്.

ഇവ വരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനുള്ള കുറവ് ശരിയായ ഭക്ഷണ ശീലം ഇല്ലാത്തത് തുടങ്ങിയവയാണ്. ചില അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഘട്ടങ്ങളിൽ വരെ എത്തിയേക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ കൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നത് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. NB ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് മൂലം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും ഉത്തരവാദികളല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *