ടൈലുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എത്ര കഠിനമായ കറയും ഇനി മാറിപ്പോകും… ഈ സാധനം മതി…

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടൈലുകൾ വൃത്തികേടായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കഠിനമായ കറിയാണെങ്കിലും ഇനി വളരെ വേഗം തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം. അതിനു സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. മുറ്റത്തെ എത്ര അഴുക്ക് പിടിച്ച ടൈൽ ആണെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിഷ്പ്രയാസം വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ള ടൈലുകളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുക്ക് ആകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള. പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വീട്ടിലെ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഗേറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലോപ്പ് ഭാഗങ്ങളിൽ മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ പൂപ്പൽ വരാനും തെന്നിവീഴാനുള്ള.

സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ടൈലുകൾ എങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. വീട്ടിലുള്ള ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതിനായി രണ്ടു കവർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഹാർപിക് ആണ്.

ഒരു 40 രൂപയുടെ ഹാർപിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രേക്കിംഗ് സോഡ ആണ്. ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം ഉപയോഗിച്ച് ആണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സർഫ് ഹാർപിക് ബേക്കിംഗ് സോഡ വെള്ളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *