എത്ര കരിപിടിച്ച പാത്രവും ഇനി നല്ല ക്ലീനാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം..!! ഇനി പാത്രങ്ങൾ ക്ലീൻ ആവും…| TowelCleaning | KitchenTips

നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു ക്ലിനിങ് ടിപ്പ് ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കരിപിടിച്ച പാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ വളരെ വേഗം തന്നെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തല തുടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടവല് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും പാത്രങ്ങൾ അകം കരിപിടിച്ച അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത്തരം പാത്രങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശരീരത്തിലെ ഒട്ടു മിക്ക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ കട്ടക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് എവിടെ വരെയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗം വരെ വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇത് ചൂടാവാനായി വെക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചു കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വീട്ടിലെ നാരങ്ങയുടെ തോടാണ്. നാരങ്ങ ഒന്ന് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാരങ്ങ തോടുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നീട് ഈ വെള്ളം ചൂടാകുന്നതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക.

പിന്നീട് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സോപ്പുപൊടി ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സോപ്പുപൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം മൂന്ന് സ്പൂൺ സോപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. പിന്നീട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചു വരുന്നതാണ്. രണ്ടു മിനിറ്റിൽ ഈ രീതിയിൽ ഫുൾ ഫ്ലയിമിൽ തിളപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നീട് ഇത് ലോ ഫ്ലൈമിലേക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരെ മാറ്റി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പാത്രത്തിലെ കരി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കിട്ടുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *