മഞ്ഞളുണ്ടോ മുഖ സൗന്ദര്യം ഇനി ഇരട്ടിപ്പിക്കാം..!! മുഖത്ത് വരുന്ന മാറ്റം ഇനി ഞെട്ടിക്കും…| Facepack Home Remady

മുഖസൗന്ദര്യം വളരെ കൂടുതലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ എല്ലാവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ. നിരവധി സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖത്ത് കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്.

ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാനും സഹായകരമായി ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുഖം നല്ല രീതിയിൽ വെളുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മഞ്ഞള് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫേഷ്യലാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക. എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അര മുറി തക്കാളിയും അതുപോലെ ലൈ ജൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആണ്. മുഖത്തെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പങ്കു വെക്കുന്നത്. പിന്നീട് ആവശ്യം സ്ക്രബിങ് ആണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് എടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ റവ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്.

ഇത് കൂടാതെ ചെയ്യേണ്ടത് മസാജിങ്ങാണ്. തൈരും മഞ്ഞൾപൊടിയും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇനി മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *