എത്ര തുരുമ്പെടുത്ത ഇരുമ്പ് ചട്ടിയും ഇനി നോൺസ്റ്റിക്ക് പോലെയാക്കി എടുക്കാം..!!

എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ സഹായകരമായ ഒന്നാണ് ഇത്. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും തുരുമ്പെടുത്ത ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഇരുമ്പിന്റെ ആയിരിക്കും. ഇത് ഈ രീതിയിൽ തുരുമ്പെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെതന്നെ ദോശ ചുടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പൊരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപിടിച്ചു വൃത്തികേട് ആകുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ഈ ചട്ടി നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കറുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നല്ല മിനുസമുള്ളതാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് നോൺസ്റ്റിക് പോലെ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും. ദോശ ചട്ടിയിൽ ഇന്ന് പെറുക്കി പെറുക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ദോശ വിട്ടു കിട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ദോശ മാത്രമല്ല മീനായാലും ചിക്കൻ ആയാലും എന്തായാലും ഈ ചട്ടിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ തുരുമ്പുകളയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ദോശ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ടിപ്പും താഴെപ്പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക് പോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ചട്ടിയിലെ തുരുമ്പ് എങ്ങനെ കളയാം എന്നാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഈ ചട്ടി ആദ്യം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനായി നമുക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക.

ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഈ രീതിയിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് ചട്ടി റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. പിന്നീട് ഇത് നന്നായി തേച്ച് കഴുകി എടുക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിനുശേഷം വെള്ളം കളയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ തുരുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ പോകുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടി ദോശ ചുടുന്ന സമയത്ത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.