ശരീരത്തിലെ ദുർമേദസിന് ഇനി പരിഹാരം… ഇനി ഉരുക്കി കളയാം…| Prevent Lifestyle Diseases

ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ. പുതിയ മരുന്നുകളും ഓപ്പറേഷൻ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് കരയുന്നുണ്ടോ. അതുപോലെതന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടിയ ആശുപത്രികളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

എന്തൊക്കെയായാലും രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തത്. സാമ്പത്തിക പരിമിതികൾ ഇല്ലാത്തവർ. ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമുള്ള അമേരിക്കയിൽ പോയി ചികിത്സിച്ചാലും രോഗം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ രോഗങ്ങളും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ആയാണ് കണ്ട് വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായി മരുന്നു കഴിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. രോഗത്തോടൊപ്പം മരുന്നുകളുടെയും ഓപ്പറേഷനുകളുടെയും റേഡിയേഷനുകളുടെയും തിക്ത ഫലം കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ നീട്ടി കെട്ടുന്ന ആയുസ്സ് ഒരു ഭാരമായി മാറാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായി കാരണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. രോഗിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്ത് ചെന്നാലും ഇമ്യുന് സിസ്റ്റം പ്രതികരിക്കും. അമിതമായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എനർജി വരുന്നത് എന്നിവയെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും. ഇത് പലപ്പോഴും ശരീരത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതശൈലി മാറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുകയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.