മീനിന്റെ ചിതമ്പൽ കളയാൻ ഇനി എന്തൊരു ഈസി… ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി…

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പല ജോലികൾ വളരെ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കരിമീൻ ചെമ്പല്ലി റൂഹു കട്ടല പോലുള്ള മീനുകൾ എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ചിദംബൽ കളഞ്ഞു ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കും.

എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ വാല് കളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മീനിന്റെ ചിതമ്പൽ തെറിക്കില്ല.

ഇത് അങ്ങനെ ആവില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിമിഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡ് ധാരാളമാണ്. ഒരു ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ മറുഭാഗവും ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം. തിലോപ്പി വളരെ വില കുറവുള്ള ഒന്നാണ്.

നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ മീൻ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *