കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇനി മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാകും… ഇതിന് ഇത്രയും ഗുണങ്ങളോ…

ശരീരത്തിലെ പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടു വരാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായി ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നല്ല ഉള്ളോടുകൂടി മുടി വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുടി വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്.

മുടിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുടിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പലർക്കും മുടി കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പുതിയ മുടികൾ വളരാതെയിരിക്കും. ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല റെമഡിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈയൊരു ഹെയർ പാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ പുതിയ മുടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്നു വരുന്നതാണ്.

മുടിക്ക് ജന്മനാ ഉള്ള് കുറവുള്ളവർക്ക് നല്ല ഉള്ളോടുകൂടി മുടി വളരാനും. മുടിക്ക് നല്ല കട്ടി കിട്ടാൻ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകുന്നത് തടയാനും നല്ല നീളം വയ്ക്കാനും കറുപ്പ് കിട്ടാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കയ്യോന്നി ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മുടിക്ക് നല്ല ഉള്ള് വെക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ജന്മനാ ഉള്ള് കുറവുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മുടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ള് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറയുകയും മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. മൂന്ന് തണ്ട് കയ്യോന്നിയാണ് ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ളത്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഉലുവയാണ്. ഇത് നാലു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വച്ചതാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ മാർഗ്ഗങ്ങളും നിങ്ങളിൽ പലരും ഉപയോഗിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *