മലബന്ധം പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ആക്കാം…|Constipation symptoms causes

മലബന്ധം പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. സാധാരണ മലബന്ധം പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പലരീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. സ്ഥിരമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയേർനെസ് കാര്യങ്ങളും ടിപ്പുകളും നിങ്ങളിൽ പലരും കേൾക്കാറുണ്ടായിരിക്കും.

ഇന്ന് ഇവിടെ മലബന്ധം എന്താണ് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മലബന്ധമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി പോകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മലം മുറുകുന്ന അവസ്ഥയും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇനി പോയില്ല വീണ്ടും പോകണം എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ല തുടങ്ങിയവയാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പരാതികൾ. എന്നാൽ ഇത് മലബന്ധമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികം ഇത് പോകാതിരുന്നാൽ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂന്നുമാസത്തോളം തുടർച്ചയായി കണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ മെറ്റബൊളീസം കൃത്യം ആണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് എല്ലാം തന്നെ.

ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ചില ആളുകളിലെ ഇതിന്റെ നിറം മഞ്ഞനിറത്തിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇത് ലിവർ റിലേറ്റഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ചില ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രം മാറുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ ഇത് തുടർച്ചയായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *