തക്കാളി കൂടെ ഈ പൊടിയും ചേർത്താൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ… ഇനി മുഖം തിളങ്ങും…|Tomato scrub tip

മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന സകലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുഖത്തിന് നാച്ചുറൽ ആയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു സ്കിൻ കെയർ വീഡിയോ ആണ്. മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന സകലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാനും മുഖം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തിളങ്ങാനും മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുഖത്തിന് നാച്ചുറൽ ആയ രീതിയിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ലഭിക്കുന്ന ചർമ്മം നല്ല ഗ്ലൗയിങ് ആയിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

മുഖത്തെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാനും മുഖം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ലഭ്യമാകുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ കരിവാളിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ചർമം നല്ല രീതിയിൽ നിറം വയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. സ്ക്രബ്ബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്.

എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിലെ സകലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ഒന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തക്കാളി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. തക്കാളി ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായി ചേർക്കുന്നത്. തക്കാളി കൂടാതെ കാപ്പിപ്പൊടി കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *