ഇറച്ചിയും മീനും ഓടിച്ചെന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്നു കണ്ടു നോക്കൂ…

എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ചെറിയ രണ്ട് ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ബീഫ് ചിക്കൻ മീന് എന്നിവയെല്ലാം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെതന്നെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നേരിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരുമാസത്തോളം ഇതിന്റെ രുചിയിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ മീനും അതുപോലെതന്നെ ഇറച്ചിയും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

കുറച്ച് ബീഫ് എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മീൻ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചെറിയ കഷണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എങ്കിലും അതുപോലെതന്നെ വലിയ കഷണങ്ങളായി വെക്കുന്നത് ആണെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ആദ്യം ഇറച്ചി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക.

പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് മാംസം മൂടുന്നതുവരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നീട് ഈ പാത്രം അടച്ച ശേഷം ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ഫ്രീസറിൽ വച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമാസം വരെ യാതൊരു കേടും കൂടാതെ യാതൊരു രുചി വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ബീഫ് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *