കൈകളിൽ ചുളിവ് വളരെ വേഗം മാറ്റാം..!! ഇനി പ്രായം അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ കുറയുന്നു…

കൈകളിലെ ചുളിവ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കൈകളിലും മുഖത്തും ചർമ്മം ഉണ്ടാകുന്ന പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരമാവുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുളിവുകൾ ആണ്. ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിന് പ്രായ കൂടുതൽ തോന്നിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത്.

ചർമ്മം ഡ്രൈ ആയിരിക്കുക മരത്തടി പോലെ ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് അല്ലാതിരിക്കുക. ഉള്ളം കയ്യിൽ തഴമ്പ് ഉണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം പ്രായത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം. കൈകൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്മൂതും ബ്രയിറ്റും ആകാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാം.


തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. റെമഡി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ആയിട്ടാണ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആന്റി ഏജിങ് സ്ക്രബ് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനു പഞ്ചസാര വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത്.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശരീര സൗന്ദര്യം വീണ്ടെടുക്കാനും. കൈകളിലെ ചുളിവുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമായി റിസൾട്ട് നൽകണമെന്നില്ല. വളരെ എളുപ്പങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *