നെഞ്ചിരിച്ചിൽ പുളിച്ചു തികെട്ടൽ ഇനി വളരെ വേഗം മാറ്റിയെടുക്കാം..!! ഇത് അറിയാതെ പോകല്ലേ…

ശരീരത്തിൽ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകളെയും അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ആണ് വായുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. പലരും ഇത് സർവ്വസാധാരണമായി കാണുകയാണ് പതിവ്. ചിലർ ഇത് കണക്കിലെടുക്കാർ പോലുമില്ല. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

   

ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് വായുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതു പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ പരവേശം ഉരുണ്ട കയറ്റാൽ പുളിച്ചു തുടങ്ങിയ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പലപദങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്. സർവസാധാരണമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ചില സമയങ്ങളിൽ വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ കൂടിയാണ് ഇത്. ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്.

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ദഹനത്തിനും പ്രതിരോധത്തിലും സഹായിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരു അമ്ലമാണ് ഇത് ആമാശയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആമാശയത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ സംവിധാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉപയോഗിച്ചാൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്ല രസം അന്നനാളത്തിലേക്ക് തികട്ടി കയറി വരികയും.

ഇത്തരത്തിൽ ശക്തിയേറിയ ആക്സിഡ് അന്നനാളത്തെ വേവിച്ച് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പല കാരണങ്ങളും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പൊണ്ണത്തടി മൂലം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. അന്ന നാളത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പേശിക്ക് പറ്റുന്ന തകരാറ് പ്രമേഹം പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയെല്ലാം അന്ന നാളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും ഗ്യാസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *