വെണ്ടയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രയോഗം… ഇതിന് ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ…എത്ര കഷണ്ടിയിലും ഇനി മുടി വളരും…

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യക്കുറവിന് കാരണം ആകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കഷണ്ടിക്കു മരുന്നില്ല എന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

   

പല കാരണങ്ങളും മുടികൊഴിച്ചൽ മുടി പൊട്ടി പോകൽ കഷണ്ടി കയറൽ എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിറ്റാമിൻ കുറവ് ചില വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. കഷണ്ടിക്ക് മരുന്നില്ല എന്ന് പഴമക്കാരുടെ ചൊല്ല് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കഷണ്ടി.

വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇത്രയധികം പുരോഗമിച്ച സ്ഥിതിക്ക് കഷണ്ടിക്ക് മരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഉള്ള മുടി കളയുന്നതിന് പകരം വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ കഷണ്ടി തുരത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ കഷണ്ടി തുരത്താനും മുടി വളർച്ച യോഗത്തിൽ ആക്കാനും.

വെണ്ടയ്ക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രതിരോധിക്കാനും വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലതാണ്. വെണ്ടയ്ക്ക പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *