ഈ ചെടിയുടെ പേര് പറയാമോ… പൈൽസ് അൾസർ ഉള്ളവർ ഇത് അറിയാതെ പോകല്ലേ…|ayyappana medicinal plant

ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സസ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു ചെടി. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും നിർബന്ധമായും വേണ്ട ചെടി ആണ്. അസുഖമുള്ളവരും അസുഖമില്ലാത്തവരും എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഈ ചെടി ആവശ്യമാണ്. സസ്യത്തെ വിശലകരണി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അയ്യപ്പന എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായും വേണ്ട ഒന്നാണ്.

നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇതിന്റെ ഇല ചവച്ച് കഴിച്ചാൽ ക്ഷീണം മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ സസ്യം എല്ലാ വീട്ടിലും ആവശ്യമുള്ളതും നല്ലതല്ലേ. ഈ ചെടിയുടെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നെഞ്ചിരിച്ചൽ എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ രണ്ട് ഇല എടുത്ത് ചവച്ചരിച്ച കഴിച്ചാൽ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുന്നതാണ്.

കൂടാതെ ഉണങ്ങാൻ താമസിക്കുന്ന മുറിവ് ഉള്ള ആളുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മുറിവുകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇലയെടുത്ത് ചതച്ചരച്ച് ഇത് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ചാർ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവും ഉണങ്ങു എന്നതാണ് വാസ്തവം. അല്പം കൈപ്പും കുറച്ച് എരിവും ചേർന്ന്യാണ് ഇതിന്റെ രുചി. ദിവസവും ഇത് കഴിച്ചാൽ പൈൽസ് ഫിഷർ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അത്രയും ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

ഇത് നടുന്ന രീതിയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഇത് നടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നട്ടുവളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിഷ ജന്തുക്കൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തേൾ പഴുതാര കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വേദന മാറാനായി ഇത് അരച്ച് പുരട്ടിയാൽ മതി. കൂടാതെ അൾസർ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും ഇത് വളരെയേറെ സഹായകരമായ ഒന്നാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.