പൈനാപ്പിൾ ഇനി ഈസിയായി തൊലി കളയാം..!! ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി…|pineapple how to cut

പൈനാപ്പിൾ എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തൊലി കളയാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ തൊലി കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പൈനാപ്പിൾ രണ്ട് ഭാഗം ചെത്തി കളയുക. അതിനുശേഷം പൈനാപ്പിൾ നട്ടു ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കുക.

പലപ്പോഴും പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും തൊലി കളയാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനു സഹായകരമായ എളുപ്പ വിദ്യയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുഴുവൻ പൈനാപ്പിൾ കൃത്യമായി മുറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഈയൊരു രീതിയിൽ കത്തിവച്ച് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തോൽ കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പലപ്പോഴും പലരും പൈനാപ്പിൾ തൊലി കളയാൻ വേണ്ടി വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ്.

എന്നാൽ ഇനി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൈനാപ്പിൾ തൊലി കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പൈനാപ്പിൾ തൊലി കളയാൻ സാധിക്കും. ഇതൊന്നും അറിയാതെ പോകല്ലേ. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *