ചന്ദനത്തിരി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളോ..!! ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈശ്വരാ..!!

പാറ്റ പല്ലി ഉറുമ്പ് എന്നിവ ഇനി വീടുവിട്ടു ഓടും. ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാം എന്നാണ് താഴെ പറയുക.

   

പല്ലി പാറ്റ ഉറുമ്പ് എന്നിവ വീടു വിട്ട് ഓടാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. ചന്ദനത്തിരി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കിടിലൻ ട്ടിപ്പുകളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

പല്ലി പാറ്റ ഉറുമ്പ് എന്നിവയെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുരത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ട്. കൊതുകിനെ ഓടിക്കാനായി കുന്തുരുക്കം സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ഇങ്ങനെ തീരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കുറച്ചു വെള്ളമെടുത്ത ശേഷം വിരല് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുക.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരി ഈർപ്പം വരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ സമയം ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചന്ദനത്തിരിയുടെ മരുന്ന് മറ്റു ചില വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ചു കർപ്പൂരം ചേർത്തു കൊടുക്കുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *