കൈകാലുകൾ സുന്ദരമായിരിക്കാൻ ഇനി ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി..!! ഇനി ചർമ്മം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി മാറും…

ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായി ചില കാര്യങ്ങളാണ്. നിരവധിപേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് കൈകാലുകൾ ഡ്രൈ ആവുക വരണ്ട മൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക. കാലുകൾ വിണ്ടു കീറുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ചുണ്ടുകൾ വിണ്ടുകീറുന്നത് ചുണ്ടുകൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ്.

ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈനെസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാനും ചർമം നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്ത്മാക്കാൻ ഇത് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഈ ലോഷൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നും വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു രണ്ടാഴ്ച വരെ ഇത് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയ മുഖ സൗന്ദര്യം പോലെ തന്നെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ശരീര സൗന്ദര്യവും.

എന്നാൽ ചരമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അലോവേര ജെല്ല് ആണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പല ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം.

ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഗ്ലിസറിൻ കൂടി ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *