ഇറച്ചിയും മീനും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടോ… എന്നാൽ ഇനി ഇത് അറിഞ്ഞ ശേഷം മതി…

അടുക്കളയിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ആണ് ഇത്. ചെറിയ ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇത്. ഇതു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ട്ടിപ്പുകളാണ്. ബീഫ് ചിക്കൻ വലിയ മീനുകൾ ചെമ്മീൻ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതുപോലെതന്നെ അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. നേരിട്ട് ഫ്രീസറില്ലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രുചിക്ക് വ്യത്യാസം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുമാസത്തോളം നമുക്ക് ഇതിന്റെ രുചി വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ മത്സ്യം മാംസം എന്നിവ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കുറച്ചു ബീഫ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മത്സ്യം ചിക്കൻ തുടങ്ങിയവ ഇതുപോലെതന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ പീസായി കട്ട്‌ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പീസായി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. വാങ്ങിയ ബീഫ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. പിന്നീട് മാംസം മൂടുന്നത് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.

നല്ലപോലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഇരിക്കണം. പിന്നീട് ഈ പാത്രം അടച്ചശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വച്ച് എടുത്തതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക. എത്രത്തോളമാണ് ആവശ്യമനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പാത്രങ്ങളിലാക്കി വച്ചാൽ മതി. ഇത് വെള്ളത്തിലേക്കിട്ടു ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.