ജനാലകൾ ഇനി മാസങ്ങളോളം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട… ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി…|window cleaning tips

ജനാലകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ജനാലകളിൽ ഉള്ള കമ്പികൾ ഗ്ലാസ് എന്നിവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. വലിയ കപ്പിൽ കുറച്ചു വെള്ളം എടുക്കുക. അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സോപ്പ് പൊടിയാണ്. അലക്കുന്ന സോപ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്.

കൂടാതെ സോഡാപ്പൊടി ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. ഇതുകൂടി ഇട്ടശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഇളകി കൊടുക്കുക. സോഡാപൊടി നല്ല രീതിയിൽ കളർ ഉം കറയും കളയുന്നതാണ്. സോപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്ന അഴുക്ക് കളയാനായി സഹായിക്കുന്നു. വിനാഗിരി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചേർത്താൽ മതി. മൊത്തത്തിലുള്ള അതിന് മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പാളികൾ ഉള്ള രണ്ട് ജനലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

ഒറ്റ ഇതിൽ ലയനിയിൽ തന്നെ മൊത്തം വീടും തുടച്ചു കളയരുത്. ഒരു ചെറിയ തുണി എടുത്തശേഷം വളരെ വൃത്തിയായി എടുക്കാൻ സാധിക്കും താണ്. തണുപ്പ് കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പൂപ്പൽ പിടിച്ച മണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ഒന്നു കൂടിയാണ് ഇത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനു സഹായകമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

എപ്പോഴും ജനാലകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. ധാരാളം സമയവും ഇതിനുവേണ്ടി ചിലവിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ച്ചയിൽ തന്നെ നല്ലരീതിയിൽ അഴുക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.