തടിച്ചു വീർത്തിരിക്കുന്ന ഞരമ്പുകൾ ആണോ നിങ്ങളിലെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇതൊന്നു പരീക്ഷിക്കൂ. വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഒരിക്കലും വരാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം. കണ്ടു നോക്കൂ.

ഇന്നത്തെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ. നമ്മുടെ കാലുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെരിക്കോസ് വെയിനുകൾ പ്രധാനമായും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത് സ്ത്രീപുരുഷഭേദമന്യേ എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും കാണുന്നു. കൂടുതലായും നിന്ന് ജോലിചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ ബാർബർ കണ്ടക്ടർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നത്. നമ്മുടെ കാലുകളിൽ രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെട്ട് അശുദ്ധ രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നത്.

ഇത് ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുവേദനയായിട്ടാണ് പ്രകടമാക്കുക. പിന്നീട് വേദന വർദ്ധിക്കുകയും നടക്കാനും ഇരിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ അശുദ്ധ രക്തം ഞെരമ്പുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ ഞെരമ്പുകൾ തടിച്ചു വീഴ്ത്ത് നീല നിറത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന തായും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ദിനംപ്രതി കൂടി വരികയും പിന്നീട് കണംകാലിൽ കറുത്ത പാടുകൾ ഇത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തുടർന്ന് കാലുകൾ പൊട്ടി അത് വ്രണമായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കാലുകൾ മുറിച്ചു കളയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ യഥാക്രമം ഇവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ നേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ വെരിക്കോസ് വെയിനിനെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ അവ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള.

ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഇത് തടിച്ചു വീർത്തിരിക്കുന്ന ഞെരമ്പുകളെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഹോo റെമഡിയാണ്. ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എള്ളാണ്. ഒട്ടനവധി ആരോഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ ഉള്ള എള്ള് പാലിൽ കുതിർത്ത് അരച്ച്ഇത്തരത്തിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതുവഴി വെരിക്കോസ് വെയിൻ പൂർണമായും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നീങ്ങുന്നതാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *