മുടികൾ തഴച്ചു വളരുവാൻ ഇനി കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. ഇതിനെ ആരും നിസ്സാരമായി കാണരുതേ.

നാം ഓരോരുത്തരും എന്നും അരി ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ എന്നും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം. നാം പൊതുവേ ഇതിനെ കളയാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും കളയുകയില്ല. അത്രമേൽ ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഊർജ്ജം പകരുന്നതിന് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം അത്യുത്തമമാണ്.

അതിനാണ് നാം പനി വരുമ്പോഴും വയറിളക്കം വരുമ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കഞ്ഞിവെള്ളം ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ചർമ സംരക്ഷണത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മുഖം കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ തുറന്നു അതിലെ അഴുക്കുകളും മറ്റും എല്ലാം നീങ്ങുകയും ചെയ്യും.

ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുകളും എല്ലാം നീങ്ങുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചർമ്മ കാന്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ മുടിയിഴകൾ തഴച്ചു വളരുന്നതിനും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ ഫലവത്താണ്. പ്രതിദിനം കഞ്ഞിവെള്ളം തലയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് വഴിയും താരൻ നീങ്ങുകയും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കുകയും മുടികൾ അറ്റു പോകുന്നത് കുറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അകാല നര നീങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിനാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം മുടികൾക്ക് ദൃഢത നൽകുന്നതിന് വളരെ ഫലവത്താണ്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മുടികൾക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ മുടികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംരക്ഷണത്തിന്എന്നും അനുയോജ്യമാണ്. ഇതിനായി തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക. Video credit : Malayali Corner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *