സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം… അറിയാതെ പോകല്ലേ…

സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമായി പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാൻസർ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കരുതിയാൽ കാൻസർ രോഗത്തെയും തിരിച്ചറിയാനും അതുപോലെതന്നെ ചികിത്സ എളുപ്പത്തിൽ ആക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രോഗമാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിളിച്ചു പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വഴി രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും.

അത്തരത്തിൽ സംശയകരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കാൻസർ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കരുതിയാൽ ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാനും അതുപോലെതന്നെ ചികിത്സ വളരെ വേഗത്തിൽ ആക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് മുൻപായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

ഒന്നാമത് സ്ഥനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ആദ്യം തന്നെ സ്ഥനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധാരണയായി സ്ഥനത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന വീക്കം കാൻസർ അല്ല ഏതെങ്കിലും വിചിത്രമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. സ്തനം ചുവന്ന രീതിയില അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ടു പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബയോക്സി അല്ലെങ്കിൽ മെമോഗ്രാം നടത്തി നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ആർത്തവകാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. ഗർഭാശയത്തിന് അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഇത്. മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം മല മൂത്ര സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തം. ഈ സമയത്ത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Kairali Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *