ബദാം ഓയിൽ മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ… ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി…

ബദാമിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ബദാമിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബദാം ഓയിലിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ബദാം ഓയിലിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്.

നമ്മുടെ സ്കിൻ നിറം അതുപോലെതന്നെ മുഖത്തുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ ആണെങ്കിലും മുഖക്കുരു പാടുകൾ ആണെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുഖ കുരു ഉള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിലും വളരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബദാം ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

മുഖത്ത് നമുക്ക് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ബദാം ഓയിൽ മുഖത് തേക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് രോമം കൂടുമോ. ഏത് ബദാം ഓയിലാണ് മുഖത് തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ഡ്രൈ നേസ് മാറ്റിയെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മുഖം നല്ല പോലെ നിറം വയ്ക്കാൻ ചുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിഇരിക്കുന്നത് മാറി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരാനും വളരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കുന്നതിനു മുൻപായി ബദാം ഓയിൽ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ല വ്യത്യാസം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Diyoos Happy world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *