ഈ ചെടിയുടെ പേര് അറിയുന്നവർ പറയാമോ… ഈ ചെടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കല്ലേ…

നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ധാരാളം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഓരോന്നിലും നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മാറിയ ജീവിത ശൈലി നഗരവൽക്കരണവും. നമുക്ക് നഷ്ടമാക്കിയ ഔഷധ ചെടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഇനമാണ് മുക്കുറ്റി. മുറ്റത്തും തൊടിയിലും നിറയെ മഞ്ഞ പൂക്കളുമായി പൂത്തുനിൽക്കുന്ന മുക്കുറ്റിയുടെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് ഇത്. മരുന്ന് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളാണ് മുക്കുറ്റി വ്യവസായി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. തൊട്ടാവാടിയുടെ അത്ര വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും തൊടുമ്പോൾ ഇലകൾ വാടുന്ന സ്വഭാവം മുക്കുറ്റിക്കും ഉണ്ട്. മുക്കുറ്റിയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നാണ് എവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ചെറിയ മഞ്ഞപൂക്കളുള്ള ഈ സസ്യം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രധാനമാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ.

തിരുവാതിരയ്ക്ക് ദശ പുഷ്പം ചൂടുക എന്ന ചടങ് ഉണ്ട്. ഇത്തരം ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മുക്കുറ്റി. ഇതുപോലെ കർക്കിടകമാസം ആദ്യത്തെ ഏഴു ദിവസം ഇതിന്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം പൊട്ടു തൊടുക എന്ന ചടങ്ങു മുണ്ട്. പൂജകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നു കൂടിയാണ് ഇത്.

അമ്മുക്കുട്ടിയെ സ്ത്രീകൾ തലയിൽ ചൂടിയാൽ ഭർത്താവിന് നല്ല പുത്രലബ്‌ദി യിൽ തുടങ്ങിയ പല വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ട്. മുക്കുറ്റി തൊടുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഉത്തേജിതമായി ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർക്കിടക മാസത്തിൽ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദപ്രകാരം ശരീരത്തിലെ വാത പിത്തകഫ ദോഷങ്ങൾ മാറ്റാനും വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Easy Tips 4 U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *