പ്രായം എത്രയായാലും ഇനി മുതൽ മുട്ട് വേദന മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല..!! ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി…

നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ മരണം വരെ ഇരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ മുട്ട് വേദന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ്മെന്റ് കാർട്ടിലേജ്ജ് ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പേശികൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തിനെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണ രീതിയിൽ മുട്ട് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്.

വീട്ടിൽ ഇരുന്നു പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്. ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ വീട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസെറ്റ് ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ പതിവില്ലാതെ കൂടുതലായി വീട്ടുജോലികൾ അധികമായി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുട്ട് വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പെയിൻ കില്ലേഴ്‌സ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അധികമായി ആന്റി ബെയോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ഒന്ന് തന്നെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.


പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പ്രായം കൂടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇത് എന്നാണ് പലരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മറ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ആയാലും പ്രായമായ വരിലാണെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടാകാറുള്ള കാരണങ്ങളും എന്തെല്ലാം ചികിത്സ ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതലായി പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്.

എന്നാൽ ഇത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നം ആണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ മുട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് വീഴുന്ന സമയത്തും മുട്ടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നോക്കുക. ചില ആളുകൾക്ക് റസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ കാൽ നീട്ടിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കിവെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദന മാറാറുണ്ട്. കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒന്ന് റസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാറാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Convo Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *