ചാടിയ വയർ വേഗത്തിൽ കുറയ്ക്കാം..!! ഇനി രണ്ട് കിലോ കുറയും…

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരു നല്ല കിടിലൻ റെമഡിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കരിയിച്ചു കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

വെറു 7 ദിവസം തുടർച്ചയായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു കിലോ വരെ ഭാരം കുറച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഇവിടെ ആവശ്യം ഉള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസിൽ ചിയാ സീടും അതുപോലെതന്നെ ഒരു ഗ്ലാസിൽ സബ്ജ സീടും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും. എന്നാൽ ഇത് ഒന്നല്ല. വിജയ് സിനിമയും കറുപ്പുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് നിറത്തിലാണ് കാണാൻ കഴിയുക. അതുപോലെ തന്നെ ചിയാ സീടും സബ്ജ സീടും ഒരുപോലെയുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നൽകുന്നത്.

https://youtu.be/Q_qkGEp-dT0

പ്രത്യേകിച്ച് ഫാറ്റ് ബാൻ ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം കുതിർത്തി വെക്കുക. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് കൊഴുപ്പ് രൂപത്തിൽ അടിയിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നീട് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരത്തിലുള്ള ഫാറ്റ് കുറക്കുകയും ഫാറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ബാൻ ചെയ്തു നല്ല സ്ലിമ്മായിരിക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ ദഹന പരമായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം ഗ്യാസ്ട്രബിൾ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഇതിൽ അധികമായ അളവിൽ നാര് സത്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ചിയാ സീഡ്. അതുപോലെതന്നെ കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് സബ്ജ സീഡ്. ഇതും ശരീരാ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Malayali Friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *