ഉലുവ കാണും പോലെയല്ല ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അതിശയിപ്പിക്കും…|uluva benefits

നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം സുലഭമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. അതേസമയത്തിന്റെ ഭക്ഷണമായി മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഉലുവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി ഉലുവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അയൻ ആണ്.

കൂടാതെ പ്രോട്ടീൻ റിച് അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത്. കൂടാതെ എത്ര പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ അത്രതന്നെ ഫൈബർ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇയൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ആണ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൽക്കലോയിടുകൾ നമ്മുടെ പല രോഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളെ ബാധിക്കുന്ന പല ജീവിതശൈലി അസുഖങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ ഏറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉലുവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വയറിനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ പോലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ. കൂടാതെ അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ് ദഹനക്കേട് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉലുവ പൊടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് വയറിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

അമിതമായി നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉള്ളവർ ഉലുവ പൊടിച്ച് അല്പം മോരിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉലുവയിൽ ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയതിനാൽ ഉലുവ കഴിക്കുന്നത് മലബന്ധം തടയാനും തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പൈൽസ് രോഗങ്ങൾ തടയാനും സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വാതരോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവും ഇതിലുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.