ഫിഷർ രോഗത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വരാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുതേ.

ഇന്നത്തെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മലബന്ധം. മലം ശരിയായിവിധം പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിന്റെ ഉപാപചയ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ആവശ്യമുള്ളവർ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള വിഷാംശങ്ങളും വേസ്റ്റുകളും മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ മലo പുറംതള്ളുമ്പോൾ മലാശയത്തിലെ മസിലുകൾ വികസിക്കുകയും മലO പുറത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ മലം ടൈറ്റ് ആവുകയും മലാശയത്തിലെ മസിലുകൾ വികസിക്കുന്നതിന് പകരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മലബന്ധം ഉണ്ടാകുകയും ഫിഷർ എന്ന രോഗാവസ്ഥ ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലം ടൈറ്റ് ആകുന്നതിന്റെ ഫലമായി മലാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകളും പൊട്ടലുകളും ആണ് ഫിഷർ. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പൈൽസ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥ കൂടിയാണ് ഇത്. മലാശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗാവസ്ഥയെ ആയതിനാൽ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇതിനെ മറച്ചുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്.

അതിനാൽ തന്നെ അതിന്റെ വ്യാപ്തി ഓരോരുത്തരും വളരെയധികം ആയി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള സർജറികളും ഓരോരുത്തരും ചെയ്തു പോരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇത് വീണ്ടും വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. അതിശക്തമായ വേദനയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫിഷർ എന്ന രോഗം വഴി ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ മരുന്നുകൾ കൂടാതെ തന്നെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനായി മലബന്ധത്തെ പൂർണമായും തടയുകയാണ് വേണ്ടത്. ദഹനം ശരിയായ വിധത്തിൽ നടക്കാത്തതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ദഹനപ്രക്രിയയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നാരുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളാണ് നാമോരോരുത്തരും കഴിക്കേണ്ടത്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *