മൈഗ്രൈന് ഒറ്റമൂലി മൈഗ്രൈൻ വേദന കുറയ്ക്കാൻ ഇത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നോ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരും അറിയാതെ പോകരുതേ.

മൈഗ്രൈന് ഒറ്റമൂലി ശാരീരിക വേദനകൾ ഏറ്റവും അധികം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേദനയാണ് തലവേദന. നിത്യജീവിതത്തിൽ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടനവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അമിതമായി വെയില് കൊള്ളുകയോ മഴ കൊള്ളുകയോ യാത്ര ചെയ്യുകയോ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി തലവേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവയ്ക്ക് നാം പൊതുവേ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലറുകളോ ആണ് എടുക്കാറുള്ളത്.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വിട്ടുമാറാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തലവേദനയാണ് നാം മൈഗ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ചെന്നിക്കുത്ത് എന്നും പറയുന്നു. ഈ തലവേദനകൾ പ്രധാനമായി രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഇത് അസഹ്യമായ അതികഠിനമായ വേദനയാണ്. ഇത് മൂലം തലയിൽ മരവിപ്പും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരാറുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് അമിതമായ ക്ഷീണം ഗോട്ടുവായ ഇടൽ ശർദ്ദി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു.

കൂടാതെ തലവേദന എന്നത് മറ്റു രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈഗ്രൈൻ തലവേദനകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാറ്റാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനായി വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മൈഗ്രേൻ മരുന്ന് ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ മൈഗ്രേന കാരണമാകുന്നു.

ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് മൂലവും ചില നേരത്ത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഇത്തരത്തിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തലവേദനകൾ തുടരെ തുടരെ കാണപ്പെടുന്നു. വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് വഴിയും അമിതമായി വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് വഴിയും ഇത്തരത്തിൽ മൈഗ്രേൻ തലവേദന കാണപ്പെടാറുണ്ട്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *