മുഖത്തെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു മാർഗം വേറെയില്ല. ഇതാരും കാണാതെ പോകരുതേ…| Skin brightening oil

Skin brightening oil : നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ചർമ്മസംരക്ഷണവും. ചർമ്മസംരക്ഷണം എന്നത് പണ്ടുകാലമുതലേ നാം പിന്തുടരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് മുൻപത്തേക്കാൾ അധികമായി ആളുകൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആണ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ വിപണി. പണ്ട് മുതലേ നാം മുഖസംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ ആണ്.

എന്നാൽ ഇന്ന് ഒട്ടനവധി മറ്റു ക്രീമുകളും ഓയിലുകളും ഫേസ് പാക്കുകളും എല്ലാം ലഭ്യമാണ്. കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് വരെ പാർലറുകളിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു വിരൽത്തുമ്പ് അകലെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ വർദ്ധനവ് കൂടുന്തോറും അവയുടെ ഉപയോഗവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് മുഖക്കുരു കറുത്ത പാടുകൾ മുഖത്ത് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്.

   

എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അവസ്ഥകൾക്കുള്ള പരിഹാരത്തിന് ഉതകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ശാശ്വതമായുള്ള ഒരു പരിഹാരം അല്ല. ഇവ നമ്മളെ ഒട്ടനവധി രോഗാവസ്ഥകൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിന് വരെ കാരണമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം രീതികളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച്.

തന്നെ ഒരു ഫെയ്സ് മാസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇവയുടെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ് ഇവയുടെ ഗുണങ്ങൾ. ഇവയുടെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളും മുഖക്കുരുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മുടെ മുഖത്തെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക. Video credit : Diyoos Happy world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *