ഈ വസ്തുക്കൾ ഒന്നും വീട്ടിൽ വയ്ക്കരുതെ… നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥക്ക് കാരണം ഇതാകും…

വീട്ടിൽ നല്ല ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എന്നാൽ എല്ലായിപ്പോഴും ഐശ്വര്യം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. വീട്ടിലെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്താണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റാം ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചില ചെടികൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ യാതൊരു ഉയർച്ചയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല.

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെയെല്ലാം ഫലം പരാജയമായിരിക്കും. അത് നന്മയും ആകില്ല. മാത്രമല്ല പരാജയപ്പെടാൻ കാരണവും ആകും. ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ദോഷങ്ങൾ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഐക്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ചില ചെടികൾ ഇതിന് കാരണങ്ങൾ ആയി മാറാറുണ്ട്.

ഈ ചെടികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിനയായി മാറാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. സ്ത്രീകൾക്ക് ആണ് ഇതുപോലെ ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഐക്യം മില്ലാതെ വരിക. എന്തിന് ഇറങ്ങിയാലും അത് വിജയിക്കാതെ വരിക ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാതെ വരിക. വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ വരിക.

നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ വരിക ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ തുടർക്കഥ പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ ഏതെല്ലാമാണ് നോക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് എരിക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാറ്റാൻ ഇതിൽ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കള്ളിപ്പാല ചില മുൾച്ചെടികൾ ഇവ ഉണ്ടെങ്കിൽ കടം പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. യാതൊരു രീതിയിലും ഉയർച്ച ഉണ്ടാകില്ല. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Santhosh Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *