ആറ് വയസുകാരൻ മകന്റെ അവസാന ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തത് കണ്ടോ… കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് പോകും…

മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കും മാതാപിതാക്കൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു പോറൽ ഏൽക്കുന്നത് പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജീവന്റെ ജീവനായ മകൻ ഇനി അധിക ദിവസം ജീവിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താകും.

ആറുവയസ്സുകാരനായ തന്റെ മകൻ ഇനി ജീവനോടെ അധികനാൾ ജീവിക്കില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതിയ പ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ തകർന്നുപോയി. കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെ നേരിൽ കാണും എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു അവർ. എന്നാൽ സങ്കടങ്ങൾ പുറത്തുകാണിക്കാതെ ആയുസ്സ് എത്തിയ ആ മകനൊപ്പം മുഴുവൻ സമയവും ചിലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനായി പരക്കംപാഞ്ഞു.

മരണം പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം സൂപ്പർ ബൈക്കുകളോട് ആണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ അവനെ കാണിക്കാനായി ആ മാതാപിതാക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തു. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് തങ്ങളുടെ മകന് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതിനായി സൂപ്പർബൈക്ക് ഉള്ളവർ ദയവായി കൊണ്ടുവരിക. എന്നാൽ പോസ്റ്റ് അത്രയേറെ വൈറലായി മാറിയില്ല.

അഞ്ചോ പത്തോ സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് 20000 സൂപ്പർ ബൈക്കുകളാണ്. വഴിനീളെ ആറുവയസുകാരന് ചുറ്റും സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ പാഞ്ഞു. അവന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ആ മാതാപിതാക്കൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അപ്പോഴും ബൈക്കുകൾ കണ്ട ആവേശത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു ഉല്ലസിക്കുന്ന അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മരണം തൊട്ടു പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.